See kliiniline teadusuuring on suunatud uuringualase ravimi, nimega fasinumaab, hindamisele. Antud uuringu peamiseks eesmärgiks on hinnata fasinumaabi ohutust ja efektiivsust võrreldes platseebo (inaktiivne ühend) ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (MSPVA) tselekoksiib ja diklofenak, manustades neid kuni 24 nädala vältel patsientidele, kellel on OAst tingitud põlve- ja/või puusavalu.

Saage teada, kas te eelkvalifitseerute:

Eelkvalifitseerumine