Bioclinica PRR privaatsuspõhimõtted

See veebileht kasutab küspsiseid ja sisendvorme, et koguda, töödelda ja säilitada oma kasutajate isikutuvastusteavet ja terviseteavet (Personally Identifiable Information and Health Information). Käesolevad põhimõtted kirjeldavad, kuidas seda teavet kogutakse, säilitatakse ja kaitstakse.

TÄHELEPANU! Enne veebisaidi kasutamist lugege neid tingimusi hoolega. Käesoleva veebisaidi kasutamine osutab, et Te nõustute nende tingimustega. Kui Te ei nõustu tingimustega, siis ärge kasutage seda veebisaiti.

ANDMEKAITSERAAMISTIK PRIVACY SHIELD: Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse saadetavate isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega seoses järgib Bioclinica Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi esitatud EL-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield. Lisateavet andmekaitseraamistiku Privacy Shield järgimise kohta saate jaotisest Privacy Shield.

See eeskiri jõustus: 14. aprill 2017

Selle eeskirja viimane muutmine toimus: 14. aprill 2017

Andmete omanik ja töötleja

Kogu sellelt veebilehelt kogutud andmestikku omab ja töötleb Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted, välja arvatud alltoodud kokkuvõtte ja üksikasjade jaotistes toodu. Sellel veebilehel kogutud andmete kohta käivate küsimuste, kaebuste või päringute korral kasutage alltoodud kontaktteavet.

Bioclinica, Inc
800 Adams Ave
Audubon, PA 19403
PrivacyOfficer@bioclinicaprr.com

Isikuandmete kogumise kokkuvõte

Isikuandmeid kogutakse järgmistel viisidel ja järgmistel eesmärkidel:

Analüüs

Google Analytics, Google´i sildihaldur, Piwik
Isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Kasutaja teabevahetus

E-postiloend, MailChimp, Räägi sõbrale
Isikuandmed: Email Address

Asukohal põhinevad koostoimed

Mittepidev geograafiline asukoha määramine
Isikuandmed: Rough Geographic Location

Kasutajaskonna loomine

Facebooki taasturundus, Google´i taasturundus
Isikuandmed: Cookies, Email Address, Usage Information (statistics)

Kogutud andmete tüübid

Rakenduse enda või läbi kolmandate osapoolte teenuste kogutud teabetüüpide hulka kuuluvad: Cookies, Email Address, Rough Geographic Location, Usage Information (statistics)

Muu kogutav isiklik teave võib olla kirjeldatud mujal selles privaatsuspõhimõtete dokumendis või seletava kontekstipõhise tekstina seal, kus teavet kogutakse. Kogutud isikuandmed võivad olla kasutaja poolt vabatahtlikult jagatud või need kogutakse automaatselt selle veebilehe kasutamise käigus.

Kuidas kogutud andmeid kasutatakse

Selle veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel viisidel:

 • Teie kogemuse isiklikustamiseks ning sellist tüüpi sisu ja tootepakkumiste saamiseks, millest Te olete kõige rohkem huvitatud.
 • Meie veebilehe parendamiseks, et Teid paremini teenindada.
 • Teie kliiniliste uuringute kandidatuuri hindamiseks.
 • Suhtlusejärgseks (reaalajavestlus, e-kiri või telefonikõned) täiendavaks kontaktivõtmiseks.

Kogutud andmete säilitamine, töötlemine ja kaitsmine

Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted töötlevad selle veebilehe kaudu saadud andmeid korrektsel viisil, nagu sätestatud riiklike ja rahvusvaheliste seaduste, määruste ja valdkonna parima tava poolt ning ettevõte kasutab alati sobivaid turvameetmeid, et ennetada andmetele volitamata ligipääsu, nende avaldamist, muutmist või hävitamist.

Andmete töötlemine toimub arvutite ja/või infotehnoloogiliste tööriistadega, millele järgneb rangelt eesmärgipärane korrastamine ja mudeldamine. Lisaks andmete kontrollijale võib mõningatel juhtudel olla andmetele ligipääs ka teatud juhtivatel isikutel, kes on selle veebilehe töötamisega seotud (administratsioon, müügiosakond, turundus, juriidiline osakond, süsteemiadministraator) või vajadusel omaniku poolt andmetöötlejateks määratud välised osapooled (nagu kolmanda osapoole tehnilise teenuse pakkujad, e-posti teenusepakkujad, majutusteenuse pakkujad, IT-ettevõtted, sideettevõtted). Andmete kontrollijalt võidakse nõuda nimetatud osapoolte uuendatud loendit igal ajahetkel.

Lisateave meditsiinilise ja tervisega seotud teabe kohta

Selle veebilehe kasutamise käigus võidakse Teilt pärida meditsiinilist ja tervisega seotud teavet, et meditsiinipersonal saaks hinnata Teie võimalikku sobivust kliinilistesse uuringutesse. Teie antud terviseandmeid käideldakse vastavalt 1996. aasta parandatud Tervisekindlustuse teisaldatavuse ja vastutuse seadusele (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) ning Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelistele sellist tüüpi andmete säilitamise ja turvalisusega seotud seadustele.

Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted on pühendunud selliste andmete turvalisuse, privaatsuse ja terviklikkuse tagamisele. Isikutuvastust võimaldav meditsiiniline ja terviseteave on kättesaadav vaid teatud kliinilise uuringuga seotud meditsiinitöötajatele ning seda teavet jagatakse vaid uuringukeskusega, et võimaldada uuringus osalemine ning vastavalt Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelistes seadustes nõutule. Neid andmeid ei jagata, ega müüda kunagi ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on rangelt vajalik kliinilises uuringus osalemiseks.

Kogutud andmete säilitamise asukoht

Kõiki selle veebilehe kaudu kogutud andmeid säilitatakse turvalises andmekeskuses või andmekeskustes Ameerika Ühendriikides.

Kogutud andmete verifitseerimine ja valideerimine

Seaduse järgi on Teil õigus taotleda, läbi vaadata ja parandada igasugust selle veebilehe kaudu kogutud isiklikku teavet, sealhulgas meditsiinilist ja terviseteavet, ning saada teavet, kes on sellele teabele ligi pääsenud. Lisaks võite taotleda kogutud isikuandmete turvalist hävitamist. Selle tegemiseks võtke meiega ühendust lehekülje ülaosas toodud kontaktandmete kaudu.

Kogutud andmete kaitsmine

Teie isiklikku teavet hoitakse turvalistes võrkudes ning sellele pääseb ligi vaid piiratud arv inimesi, kellel on erilised ligipääsuõigused sellistele süsteemidele ning kes peavad antud teavet konfidentsiaalsena hoidma. Lisaks on kogu Teie antud tundlik teave krüpteeritud SSL-tehnoloogia (Secure Socket Layer) abil.

Me kasutame erinevaid turvameetmeid, kui kasutaja sisestab, lisab või avab oma andmeid, et säilitada Teie isikliku teabe turvalisus. Nende meetmete hulka kuuluvad muuhulgas mitmekihilised tulemüürid, adaptiivne skannimine ja täiustatud sissetungi tuvastussüsteemid.

Avaldamine kolmandale osapoolele

Me ei müü, vaheta ega edasta mingil muul viisil ette teatamata Teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet kolmandatele osapooltele. See ei hõlma veebilehe majutuspartnereid ja teisi osapooli, kes aitavad meil veebilehte töös hoida, ettevõtet juhtida või kasutajaid teenindada, nii kaua kui antud osapooled nõustuvad seda teavet konfidentsiaalsena hoidma. Me võime teavet välja anda ka siis, kui see on vajalik seaduse järgimiseks, meie veebilehe põhimõtete jõustamiseks või meie või teiste õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

Isikutuvastust mittevõimaldavaid (anonüümseid) külastajaandmeid võib siiski teistele osapooltele turundamise, reklaami või muudel eesmärkidel avaldada.

Üksikasjad isikuandmete kogumise kohta

Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja järgmiste mehhanismide kaudu:

Analüüs

Selles jaotises sisalduvad teenused võimaldavad ettevõttel Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtetel jälgida ja analüüsida võrguliiklust ning seda saab kasutada kasutaja käitumise jälgimiseks, et parandada selle lehekülje tööd ja funktsionaalsust.

Google Analytics - Google, Inc

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this Application, to prepare reports on its activities and share them with other Google services. Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

Kogutud isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Töötlemise koht: US Privaatsuspõhimõtted

Piwik - See veebileht

Piwik on analüüsitarkvara, mida see veebileht kasutab andmete analüüsimiseks otse, ilma kolmandate osapoolte abita.

Kogutud isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Töötlemise koht: US

Google´i sildihaldur - Google, Inc

Google´i sildihaldur on analüüsiteenus, mida pakub Google, Inc.

Kogutud isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Töötlemise koht: US Privaatsuspõhimõtted

Kasutaja teabevahetus

Läbi selle veebilehe kogutud teavet võivad kasutada Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted, et võtta Teiega veebilehe ärieesmärgil ühendust.

MailChimp - The Rocket Science Group, LLC

MailChimp on e-posti aadresside halduse ja sõnumite saatmise teenus, mida pakub The Rocket Science Group, LLC.

Kogutud isikuandmed: Email Address

Töötlemise koht: US

E-postiloend - See veebileht

Registreerudes postiloendisse või uudiskirjade saamiseks lisatakse kasutaja e-posti aadress nende isikute kontaktloendisse, kes võivad saada e-kirja teel seda rakendust puudutavat ärilise või reklaamiva sisuga teateid. Rakendusse registreerimisel või ostu sooritamise järgselt võidakse sellesse loendisse lisada ka Teie e-posti aadress.

Kogutud isikuandmed: Email Address

Töötlemise koht: US

Räägi sõbrale - See veebileht

Räägi sõbrale süsteem on kasutajatele mõeldud süsteem, et sõbrale selle veebilehe kohta e-kiri saata.

Kogutud isikuandmed: Email Address

Töötlemise koht:

Asukohal põhinevad koostoimed

Geograafiline asukoha määramine võimaldab sellel veebilehel anda teavet lähedalasuvate teenusepakkujate kohta. Üldjuhul on andmed enne geograafilise asukoha määramise teenusepakkujale edastamist kasutaja privaatsuse tagamiseks anonümiseeritud.

Mittepidev geograafiline asukoha määramine - See veebileht

This Application may collect, use, and share User location Data in order to provide location-based services. Most browsers and devices provide tools to opt out from this feature by default. If explicit authorization has been provided, the User’s location data may be tracked by this Application. The geographic location of the User is determined in a manner that isn't continuous, either at the specific request of the User or when the User doesn't point out its current location in the appropriate field and allows the application to detect the position automatically.

Kogutud isikuandmed: Rough Geographic Location

Töötlemise koht: US

Kasutajaskonna loomine

Kasutajaskonna loomist või taasturundust kasutatakse turunduse jaoks uute kasutajate leidmiseks, analüüsides selleks veebilehe praegust kasutajaskonda kasutajate käitumismustrite analüüsimise kaudu. Kasutajaskonna loomise või taasturunduse pakkuja omab ja salvestab igasuguse kasutajate demograafilise teabe ning seda ei jagata.

Facebooki taasturundus - Facebook, Inc

Facebook kasutab veebilehe kasutajaskonna teavet, et luua sarnaste kasutajate kooslus, kes võiksid sellest veebilehest huvituda. Facebook ei jaga kasutajaskonna teavet, kuid jagab võrgustikus olevate potentsiaalsete kasutajate hulgas reklaame.

Kogutud isikuandmed: Cookies, Email Address

Töötlemise koht: US Privaatsuspõhimõtted

Google´i taasturundus - Google, Inc

Google kasutab veebilehel küpsiste ja muu teabe kaudu kogutud kasutajaskonna andmeid, et luua loend võimalikest kasutajatest, kes võivad olla huvitatud sellest veebilehest või teenusest ning kasutab nendel võimalikel kasutajatel sihtreklaami.

Kogutud isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Töötlemise koht: US Privaatsuspõhimõtted

Küpsised

Küpsised on väikesed andmefailid, mida hoitakse Teie arvuti kõvakettal. Veebilehel viibides ei ole küpsise kasutamine ühelgi viisil seotud isikutuvastusteabega. Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted kasutavad sellel veebilehel küpsiseid, et võimaldada külastajatel oma kogemust isikustada nende huvidega seotud teabele, toodetele ja teenustele ligi pääsedes, (b) kasutajaseansside jälgimiseks ja (c) interaktiivsete teenuste (uuringute ja küsitluste) funktsionaalsuse haldamiseks.

Allolevas tabelis on toodud sellel veebilehel kasutatavate üksikute küpsiste loend ja nende küpsiste kestus.

Täiendav juriidiline teave

Teave, mis selles põhimõtetedokumendis ei sisaldu

Andmete kontrollijalt võidakse taotleda isikuandmete kogumise või töötlemisega seotud täiendavaid andmeid igal ajahetkel. Palun vaadake dokumendi alguses olevat kontaktteavet.

Kasutajate õigused

Kasutajatel on igal ajal õigus teada, kas nende isikuandmeid säilitatakse ning konsulteerida andmete kontrollijaga andmete sisu ja päritolu osas, andmete täpsust kontrollida või taotleda nende täiendamist, tühistamist, värskendamist või parandamist või andmete viimist anonüümsesse vormingusse või blokeerida igasugused andmed, mida hoitakse vastuolus seadusega ning vastu seista nende käsitlemisele igasuguse ja kõigi seaduslike põhjuste alusel. Taotlused tuleks saata andmete kontrollijale dokumendi alguses olevat kontaktteavet kasutades.

Selle teenuse osana võime kasutada linke välistele veebilehtedele ja rakendustele. Me ei vastuta nende veebilehtede kasutatavate privaatsuspõhimõtete ega neis sisalduva teabe ja sisu eest. Privaatsuspõhimõtted kehtivad ainult sellel veebilehel kogutud teabe kohta. Seetõttu ei kehti antud privaatsuspõhimõtted, kui kasutate kolmandate osapoolte veebilehte, millele liikusite meie veebilehe kaudu. Kui sisenete sellele veebilehele läbi kolmanda osapoole veebilehe või rakenduse, siis rakenduvad mainitud veebilehe või rakenduse privaatsuspõhimõtted antud veebilehe või rakenduse kasutamisele.

Muudatused nendes privaatsuspõhimõtetes

Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted omavad õigust privaatsuspõhimõtteid muuta igal ajal, teavitades oma kasutajaid sellel lehel. Soovitame tungivalt seda lehte tihti kontrollida, jälgides lehe ülaosas toodud viimase muutmise kuupäeva. Kui kasutaja on privaatsuspõhimõtete ühegi muutuse vastu, peab kasutaja selle rakenduse kasutamise katkestama ning võib nõuda andmete kontrollijalt isikuandmete eemaldamist. Kui ei ole teisiti öeldud, kehtib siis kehtinud privaatsuspõhimõte kogu Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtete omanduses olevatele kasutajate isiklikele andmetele.

EL-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield

Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse saadetavate isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega seoses järgib Bioclinica Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi esitatud EL-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield. Bioclinica on kinnitanud Kaubandusministeeriumile, et peab andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetest kinni. Kui nende privaatsuspõhimõtete tingimuste ja andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete vahel esineb vastuolu, on andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtted ülimuslikud. Lisateavet andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta ja meie sertifikaadi nägemiseks vaadake lingilt https://www.privacyshield.gov/.

Bioclinica on EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifitseeritud üksus ning peab tagama 1) uuritava kaitstud terviseteabe, 2) uuringus osaleja isikutuvastusteabe ja 3) töötaja, sponsori personali, uurimiskeskuse ja alltöövõtja kontaktteabe konfidentsiaalsuse ja nende identiteedi privaatsuse. EL-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield on raamistik Euroopa Liidu (EL) ja Ameerika Ühendriikide (USA) vaheliseks transatlantiliseks isikuandmete vahetamiseks. Selle üks eesmärke on võimaldada USA ettevõtetel saada lihtsamini isikuandmeid EL üksustelt, mis alluvad Euroopa Liidu elanike kaitsmiseks mõeldud EL privaatsusseadustele.

EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifitseeritud üksusena peab Bioclinica kinni järgmistest põhimõtetest:

 • Teade - Isikuid tuleb teavitada nende andmete kogumise ja kasutusviiside kohta.
 • Valikuvõimalus - Organisatsioon peab isikutele pakkuma võimalust valida (loobuda), kas nende isikuandmeid kasutatakse.
 • Vastutus kolmandale osapoolele andmete edastamise eest - Andmete edastamine alamtöötlejatele või kolmandatele osapooltele võib toimuda ainult neile organisatsioonidele, kes järgivad vastavaid andmekaitsepõhimõtteid.
 • Turvalisus - Organisatsioonid, mis tekitavad, säilitavad, kasutavad või levitavad isikuandmeid, peavad rakendama mõistlikke ja kohaseid ettevaatusabinõusid nende kaitsmiseks kadumise, väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest.
 • Andmete terviklikkus - Vastavalt põhimõtetele peavad isikuandmed olema piiratud teabega, mis on töötlemise eesmärke arvesse võttes asjakohane.
 • Juurdepääs - Üksikisikutel peab olema juurdepääs organisatsiooni käes olevatele neid puudutavatele isikuandmetele ning võimalus andmeid parandada, muuta või kustutada, kui need on ebatäpsed või neid on töödeldud vastuolus privaatsuspõhimõtetega, välja arvatud kui juurdepääsu võimaldamise tülikus või kulu asjaomasel juhul oleks puutumatust ähvardava ohuga ebaproportsionaalne või kui see rikuks teiste isikute õigusi peale asjaomase isiku.
 • Kaebuste menetlemine, täitmise tagamine ja vastutus - Tõhus puutumatuse kaitse peab hõlmama jõulisi mehhanisme põhimõtete järgimise tagamiseks, kaebuste esitamise võimalust üksikisikutele.

Isikutuvastusteave või tundlikud isikuandmed kasutatuna vastavalt USA privaatsusseadusele ja teabeturvalisusele on teave, mida saab kasutada iseseisvalt või koos muu teabega, et tuvastada, kontakteeruda või leida üksiku isiku asukoht või et tuvastada kõnealune isik. Kui tuvastamine ei ole võimalik, nt kui andmeid saab anonümiseerida selleks teavet isikust püsivalt lahutades, siis ei peeta taolisi andmeid isikuandmeteks ning seetõttu ei allu need andmekaitsereeglitele. Bioclinica ei avalda isiklikku teavet kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui uuringu lepingupartner esitab taotluse või toetab avaldamist. Bioclinica allub Föderaalse Kaubanduskomisjoni ja Toidu- ja ravimiameti uurimis- ja järelevalvejõududele. Juhul, kui Bioclinica töötaja avastab kliendi konfidentsiaalsuse, uuringus osaleja kaitstud terviseteabe või isikutuvastusteabe, uuringukeskuse, töötaja või alltöövõtja isikliku teabe rikkumise, on selle töötaja vastutus viivitamatult järgida kriitilise probleemi lahendamise protseduure.

Vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetele pühendub Bioclinica isikuteabe kogumise või kasutamisega seotud kaebuste lahendamisele. Bioclinica andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetega seotud päringuid või kaebusi esitavad EL-i isikud peavad esmalt kontakteeruma ettevõttega Bioclinica aadressil 2005 S. Easton Rd Suite 304, Doylestown, PA 18901

Bioclinica on sõltumatuks kaebuste menetlemise mehhanismiks (Independent recourse mechanism - IRM) valinud EL-i andmekaitseasutused (s.o on andnud nõusoleku osaleda EL-i andmekaitseasutuste poolt loodud vaidluste lahendamise menetlustes, et lahendada vaidlusi kooskõlas andmekaitseraamistikuga Privacy Shield). Täiendavalt on Bioclinica pühendunud koostööle EL-i andmekaitseorganitega lahendamata andmekaitseraamistiku Privacy Shield kaebuste osas, mis puudutavad personali isikuandmete edastamist EL-ist töötajasuhte kontekstis. Bioclinica võtab vastutuse andmete edastamise puhul kolmandatele osapooltele, kui puudub teavitatud nõusoleku või lepingu tugi. Ettevõttelt Bioclinica võidakse siiski nõuda isikuandmeid vastavalt avalike asutuste seaduslikele nõuetele, kaasa arvatud rahvusliku julgeoleku või seaduses sätestatud nõuetele. Kui Te ei saa meilt oma kaebusele ettenähtud aja jooksul kinnitust teatavaks võtmise kohta või me ei ole Teie kaebusele sobival viisil vastanud, siis võtke ühendust EL-i andmekaitseorganitega lisateabe saamiseks või kaebuse edastamiseks. EL-i andmekaitseorganite teenused on Teile tasuta. Teatud tingimustel on võimalus, et isikutele rakendatakse vahekohtu otsust. Bioclinica kvaliteedi tagamise ja eeskirjadele vastavus järgib Bioclinica standardset vastavuse aruandlusstrateegiat, et tagada iga juhtumi, sellega seotud lahenduse ja likvideerimise dokumenteerimine.

Teabevahetuse hea tava

Teabevahetuse hea tava põhimõtted moodustavad eraelu puutumatuse seaduse selgroo Ameerika Ühendriikides ning nendes sisalduvad mõisted on olnud olulised kogu maailma andmekaitseseaduste arengus. Teabevahetuse hea tava põhimõtete ja nende rakendamise viiside mõistmine on kriitilise tähtsusega, et vastata erinevatele privaatsusseadustele, mis kaitsevad isikuandmeid.

Teabevahetuse hea tavaga kooskõlas olemiseks võtame andmete rikkumise korral kasutusele järgmised vastumeetmed:

 • Mõjutatud kasutaja teavitamine e-kirja teel 7 tööpäeva jooksul.

Nõustume ka isiku hüvituspõhimõttega, mis nõuab, et isikutel on õigus seadust rikkunud andmekogujate ja töötlejate suhtes juriidiliselt nõuda õiguste rakendamist. See põhimõte ei tähenda ainult, et isikutel on andmekasutajate vastu õigus nõuda õiguste rakendamist, vaid ka seda, et isikutel on kohtute või valitsusasutuste vahendid andmetöötlejate seaduserikkumise uurimiseks ja/või vastutusele võtmiseks.

Kalifornia internetiprivaatsuse kaitsemäärus (California Online Privacy Protection Act, CalOPPA)

CalOPPA on esimene osariigi riiklik seadus, mis nõuab kaubanduslikelt veebilehtedelt ja võrguteenustelt privaatsuspõhimõtete postitamist. See seadus ulatub California piiridest kaugemale, et nõuda igalt Ameerika Ühendriikide (ja ka maailma) isikult või ettevõttelt, mis kasutab isikutuvastusteabe kogumiseks Kalifornia tarbijatelt veebilehti, privaatsuspõhimõtete postitamist oma veebilehele hästi nähtavalt, andes täpselt teada, millist laadi teavet kogutakse ja nende isikute või ettevõtete nimed, kellega teavet jagatakse. Lisateavet vaata http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf.

Vastavalt CalOPPA seadusele nõustume järgmisega:

 • Kasutaja võib meie veebilehte anonüümselt külastada.
 • Pärast privaatsuspõhimõtete loomist lisame oma kodulehele sellele viitava lingi või minimaalse meetmena lisame lingi esimesele olulisele lehele pärast meie kodulehe avamist.
 • Meie privaatsuspõhimõtete link sisaldab sõna „privaatsus“ ja seda saab ülalnimetatud lehelt lihtsal viisil leida.
 • Teid teavitatakse igasugustest privaatsuspõhimõtete muudatustest.
  • Meie privaatsuspõhimõtete lehekülg
 • Te võite oma isikuandmeid muuta:
  • Meile e-kirja saates
  • Meile helistades
  • Meiega vesteldes või saates meile küsimuse

Internetis laste eraelu puutumatuse seadus (Children Online Privacy Protection Act, COPPA)

Alla 13-aastaste laste isikuandmete kogumisel on COPPA järgi vastutus nende vanematel. Föderaalne Kaubanduskomisjon, Ameerika Ühendriikide tarbijakaitseamet kehtestab COPPA reegli, milles on täpselt välja toodud, mida veebilehtede ja võrguteenuste operaatorid peavad laste internetiprivaatsuse ja turvalisuse kaitseks tegema.

Me ei turunda spetsiaalselt alla 13-aastastele lastele. Me ei kogu ega säilita oma veebilehelt saadud andmeid neilt, kelle vanus on meile teadaolevalt alla 13 aasta ning meie veebilehe ükski osa ei ole üles ehitatud alla 13-aastaseid ligi meelitama.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas meie veebileht käsitleb „ära jälgi“ signaale?

Me austame jälgimist mittevajavaid signaale ning ei jälgi, paigalda jälgimisküpsiseid ega kasuta reklaami, kui kohaldatakse jälgimist mittevajavat lehitsejamehhanismi.

Kas meie veebileht lubab kolmanda osapoole poolt käitumise jälgimist?

Meie veebileht ei luba mingit kolmanda osapoole poolt käitumise jälgimist.