Mis on kliinilised katsed?

Enne kui ravim, seade või protseduur regulatiivse asutuse poolt kasutuseks heaks kiidetakse, on vaja näidata, et see on efektiivne ja ohutu. Tüüpiliselt tehakse seda kliiniliste katsete abil – need on uuringud, mis on mõeldud uuringuravimite, seadmete või protseduuride testimiseks ja hindamiseks. Kliinilisi katseid reguleerivad valitsusametid.Miks inimesed kliinilistes katsetes osalevad?

Inimesed, kes kliinilistes katsetes osalevad, annetavad enda aja. Inimesed osalevad kliinilistes katsetes mitmetel põhjustel. Mõned nendest põhjustest on järgmised:

et anda panus meditsiiniteadusesse ja aidata potentsiaalselt ennast ja teisi;
et saada hoolikas monitooring meditsiinipersonali poolt kogu kliinilise teadusuuringu vältel;
et osaleda uuringuga seotud meditsiinilistes läbivaatustes ja testides.


Saage teada, kas te eelkvalifitseerute:

Eelkvalifitseerumine